מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

מה לדעתך המצב של ישראל היום באופן כללי?

 • טוב מאוד
 • טוב
 • ככה-ככה
 • רע
 • רע מאוד
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

והמצב שלך באופן אישי?

 • טוב מאוד
 • טוב
 • ככה-ככה
 • רע
 • רע מאוד
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

השלטון הדמוקרטי בישראל נמצא בסכנה חמורה

 • מאוד מסכים
 • די מסכים
 • לא כל כך מסכים
 • בכלל לא מסכים
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

לא חשוב עבור מי מצביעים, זה לא משנה את המצב

 • מאוד מסכים
 • די מסכים
 • לא כל כך מסכים
 • בכלל לא מסכים
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

איזה ציון אתה נותן להנהגת ישראל כיום בנושא השחיתות?

 • מאד מושחתת
 • די מושחתת
 • ככה ככה
 • לא כל כך מושחתת
 • בכלל לא מושחתת
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

ישראל היא מקום שטוב לחיות בו

 • מאוד מסכים
 • די מסכים
 • לא כל כך מסכים
 • בכלל לא מסכים
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

לדעתך, עד כמה ישראל מצליחה כיום לדאוג לרווחה של אזרחיה?

 • במידה רבה מאוד
 • במידה די רבה
 • במידה די מועטה
 • בכלל לא
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

האם אתה מסכים או לא מסכים לשלם מיסים גבוהים יותר אם תהיה בטוח שהם ישמשו לצמצום הפערים החברתיים והכלכליים?

 • מסכים
 • תלוי בגובה תוספת המס
 • לא מסכים
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

איזה ציון מגיע לדעתך למערכת הבריאות הציבורית הישראלית?

 • גרוע מאוד
 • די גרוע
 • בינוני
 • די טוב
 • מצוין
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2020

איזה ציון מגיע למשטרת ישראל על תפקודה הכללי?

 • גרוע מאוד
 • די גרוע
 • בינוני
 • די טוב
 • מצוין
 • לא יודעים