מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

מה לדעתך המצב של ישראל היום באופן כללי?

 • טוב מאוד
 • טוב
 • ככה-ככה
 • רע
 • רע מאוד
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

השלטון הדמוקרטי בישראל נמצא בסכנה חמורה?

 • מאוד מסכימים
 • די מסכימים
 • לא כל כך מסכימים
 • בכלל לא מסכימים
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

בתי המשפט מתייחסים באופן שווה לכל מי שנשפט לפניהם?

 • בטוחים שכן
 • חושבים שכן
 • חושבים שלא
 • בטוחים שלא
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

עד כמה ההחלטות המקצועיות של שופטי בית המשפט העליון מושפעות מעמדותיהם הפוליטיות?

 • במידה רבה
 • במידה בינונית
 • במידה מועטה
 • בכלל לא
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

עד כמה מדינת ישראל מצליחה כיום לדאוג לביטחון של אזרחיה?

 • במידה רבה
 • במידה בינונית
 • במידה מועטה
 • בכלל לא
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

עד כמה מדינת ישראל מצליחה כיום לדאוג לרווחה של אזרחיה?

 • במידה רבה
 • במידה בינונית
 • במידה מועטה
 • בכלל לא
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

להרגשתך האם החברה היהודית בישראל הופכת בשנים האחרונות:

 • הופכת להרבה יותר חילונית
 • הופכת לקצת יותר חילונית
 • אין שינוי
 • הופכת לקצת יותר דתית
 • הופכת להרבה יותר דתית
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

האם לדעתך מערכת החינוך נותנת כיום שוויון הזדמנויות אמיתי לכל ילדי ישראל?

 • בטוח/ה שכן
 • חושב/ת שכן
 • חושב/ת שלא
 • בטוח/ה שלא
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

עד כמה מערכת השיבוץ לצה"ל שוויונית והוגנת?

 • שוויונית והוגנת
 • לא שוויונית ולא הוגנת
 • לא יודעים
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019

בהנחה שגודלו של תקציב המדינה נשאר קבוע, איך צריך לנהוג בתקציב הביטחון (צבא)?

 • להקטין מאוד
 • להקטין קצת
 • להשאיר אותו דבר
 • להגדיל קצת
 • להגדיל מאוד
 • לא יודע