מדד הדמוקרטיה הישראלית הוא מחקר הנערך זו השנה ה-16 הבוחן את מצב הדמוקרטיה הישראלית. הוא עוסק, בין השאר, באמון הציבור במוסדות השלטון, בצעדים החברתיים והפוליטיים שלהם ובהערכת מעמדה של ישראל בעולם הדמוקרטי

המדד בוחן כיצד הישראלים תופסים את מצבם האישי והלאומי, ביצועי הממשלה, אופייה של המדינה, מערכת היחסים בין הממשלה לאזרחים ואת הזכויות והחירויות הדמוקרטיות.

לכל מדדי הדמוקרטיה


מדיניות פרטיות

כתובות דוא”ל שתימסרנה ע”י משתמשי אפליקציית “תייג את עצמך” תשמשנה למשלוח תוצאות התיוג של המשתמש ביחס לתוצאות המדד בלבד. הן לא יועברו ולא יפורסמו או ימכרו לאף אדם ו/או גוף כלשהו.