כתובות דוא"ל שתימסרנה ע"י משתמשי אפליקציית "תייג את עצמך" תשמשנה למשלוח תוצאות התיוג של המשתמש ביחס לתוצאות המדד בלבד. הן לא יועברו ולא יפורסמו או ימכרו לאף אדם ו/או גוף כלשהו.