אימייל: info@idi.org.il
כתובת: רח' פינסקר 4, ירושלים