מדד הדמוקרטיה הישראלית, הנערך זו השנה ה-16 בוחן את מצב הדמוקרטיה הישראלית ומבקש לתרום לדיון הציבורי על מצב הדמוקרטיה בישראל.

המדד עוסק בין השאר, בהערכת מצבם של הישראלים כלפי המדינה ומוסדות השלטון, מצבם האישי, מתחים בחברה ותפקוד המערכת הפוליטית, כמו גם מצבה של הדמוקרטיה הישראלית ביחס למדדים בינלאומיים.

לכל מדדי הדמוקרטיה


מדיניות פרטיות

כתובות דוא"ל שתימסרנה ע"י משתמשי אפליקציית "תייג את עצמך" תשמשנה למשלוח תוצאות התיוג של המשתמש ביחס לתוצאות המדד בלבד. הן לא יועברו ולא יפורסמו או ימכרו לאף אדם ו/או גוף כלשהו.